Krishanteringens best practice!

Gång på gång drabbas svenska företag och myndigheter av det oväntade, det vi aldrig kunde tro skulle hända, det som inte fick ske - och gång på gång syns faktorerna som avgör hur du går ur en händelse, stärkt eller försvagad.

Det här är framgångsfaktorer, varenda gång!

- Fokusera på rätt saker, i rätt ordning. Inse vad som är viktigast för stunden och satsa på att hantera det bra. Ikeas varuhuschef i Västerås deklarerade att han lade all sin tid på sin personal, efter knivdådet på varuhuset. Han visade på rätt fokus i den stunden!

- Leta inte syndabockar! Att omedelbart vid en kritisk situation tala om vems fel det är, och att försöka straffa denne, tex genom avgång - ja, det leder oftast ingenstans. Vem ska nu leda arbetet med att rätta till det som blev fel? Har jag som skadelidande någon nytta av att företagets VD fått avgå? Knappast. Volkswagens första manöver i den sk utsläppsskandalen var just att sparka sin VD, Martin Winterkorn, samtidigt som han förnekade all kännedom. Vad skickar det för signaler?

- Kommunicera inifrån och ut. Att effektivt se till att rätt information först når anställda/berörda och sedan omvärlden är viktigt för att undvika ryktesspridning och för att bibehålla kontrollen över situationen. Tänk så viktigt till exempel vid de ruskiga skoldåd som skett. Först ska elever, skolpersonal och föräldrar har rätt information!

- Lev med media! Samma stund som polis eller räddningstjänst gör ett ingripande kan  bilderna, ljudupptagningen eller filmen ligga ute på sociala medier eller en nättidning, minns tex filmen på ordningsvakternas ingripande på centralstationen i Malmö - och att i den stunden förneka, förvanska eller försöka ändra på det alla redan sett, det blir fel. Behåll respekt för makten media har, ge kort men korrekt information och var tillgänglig över tid, då går krisen att hantera!

Till sist, all klok expertis på området krishantering är överens om att övning ger färdighet. Skapa därför rutiner, klara ut ansvarsförhållanden och våga sedan öva!