Personal som saknar kompetens

Svt nyheter uppmärksammade idag det vi på Säkert Företag vetat en längre tid, bemanningsföretagen hyr ut personal som saknar kompetens. Det har blivit allt vanligare att personer ljuger om sina CV:n och sin kompetens för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Om bemannings- eller rekryteringsbolagen i sin tur inte verifierar individens bakgrund kan detta få förödande konsekvenser. Svt berättar när Gävle sjukhus hyrde in vad de trodde var en utbildad neurolog från företaget ”Prime Doctor”. Detta konfronterades av uppmärksamma kollegor, där det visade sig att personen i fråga saknade kompetens inom neurologi. En undersökning visar att hälften av Sveriges landsting har tvingats avsluta inhyrning av läkare och sjuksköterskor då det uppkommit information som bemanningsbolagen inte berättat om. Problemet finns inte endast inom sjukvården utan inom alla arbetsplatser där personer med högre kompetens belönas med högre lön.

För att förebygga detta erbjuder Säkert Företag bakgrundskontroller av olika nivåer. Innan tjänsten utförs överlägger vi med kunden för att kunna specialanpassa bakgrundskontrollerna efter era behov.

Vill ni förbättra era rekryteringar och minska riskerna att bli vilseledda och bedragna när ni söker nya medarbetare?

Kontakta oss gärna på 040-611 90 50