Säkert Företag är återförsäljare av SmartWater MärkDNA

 

SmartWater är en transparent märkvätska som används på objekt för att kunna spåra dem till sin rättmätige ägare. Märkvätskan har en unik färgkod som är registrerad till respektive ägare, vilket gör att märkta objekt endast kan spåras till en person eller organisation. Märkta objekt ökar chansen att stulna eller borttappade ägodelar hittar tillbaka till rätt innehavare. Främst har stöldmärkningen med hjälp av avskräckande dekaler en preventiv verkan mot inbrott och stöld. Vätskan lyser upp i kraftig gröngulfärg i ett speciellt UV-ljus.

Säkert Företag kommer hädanefter erbjuda kunder möjligheten att skaffa MärkDNA på önskade objekt. 

Hemsida: http://smartwatersverige.se/