Skydd för visselblåsare

Från och med 1 januari 2017 kommer en ny lag träda i kraft som innebär ökat skydd mot de som avslöjar missförhållanden på sin arbetsplats. Arbetstagare som utsätts för repressalier som omplacering, utebliven lönehöjning eller utfrysning kan hädanefter yrka på skadestånd. För att lagen ska tillämpas ska det ska vara ett larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Med detta avses brott med fängelse i straffskalan eller därmed jämförliga missförhållanden, men det ska vara tillräckligt med konkreta misstankar om sådana missförhållanden. Även inhyrd personal som slår larm om allvarliga missförhållanden i inhyrarens verksamhet ska omfattas av skyddet. Arbetstagare som genom att slå larm gör sig skyldig till brott har däremot inte skydd enligt lagen. Lagen kan tillämpas på såväl offentliga som privata verksamheter.