Aktuellt

11-09-13

Säkert Företag är idag med i P4 Väst med anledning av den utredning som pågår gällande Renhållningsbolaget RAMBO. Du kan läsa artikeln genom att klicka ”HÄR”. Även i Bohusläningen kan du läsa mer om fallet där S...

19-08-13

Säkert Företag har fått i uppdrag att arrangera en utbildning i Hot & Våld på arbetsplatsen den 4/9-2013 samt den 19/9-2013 . Denna utbildning kommer att ske i Lund på uppdrag av Lunds Kommun.   Just nu på att skräddarsy en utbildning för...

25-06-13

Säkert företag har under våren utbildat samtliga journalister på tidningen Skånska Dagbladet i hur de skall hantera hot och vålds situationer som kan uppstå i deras tjänsteutövning. Att journalister är en utsatt yrkesgrupp är lätt att...

18-10-12

i hantering av hot- och våldsituationer. På utbildningarna deltog allt från fältpersonal till personal på gruppboende mm. Utbildningarna blev mycket uppskattade.   Vårdcentralen Granen har genomfört 2 utbildningar för all sin personal i hur man...

04-05-12

Detta är historien om en av våra kunder som för ca 4 år sedan drabbades av en större stöld. Kunden anlitade Säkert Företag för att bistå utredningen och vi kunde ganska snabbt konstatera att här fanns inslag av internbrottslighet. Trots en...

16-02-12

och sedan 2008 har närmare 600 personer deltagit i dessa utbildningar. Vi upplever att hot och våld är ett ständigt växande problem i samhället och att många företag/verksamheter blir drabbade. Känner du att detta vore något för dig och dina...

26-01-12

Tisdagen den 24 januari blev VD Niels-Tore Sögaard intervjuad i Sveriges Radio angående ett kidnappningsärende i Mali, där han lämnade några allmänna synpunkter på hur man skall hantera ärende av denna typ. Lyssna på hela intervjun här,...

14-12-11

Under hösten 2011 har Säkert Företag hjälp till med flera utredningar där företag blivit utsatta för stölder från den egna personalen. – Det är viktigt att sådana utredningar sker snabbt och med kompetent personal – säger VD...

26-05-11

Flera kommuner har förstått värdet av att riskinventera sina publika anläggningar. Säkert Företag har fått i uppdrag att bistå en större kommun i Skåne med detta och arbetet beräknas fortgå under sommaren.

04-03-11

Ca 90 deltagare mötte upp när Säkert företag tillsammans med G4S och Mollwendéns advokatbyrå arrangerade frukostmöte. Lasse Wierup höll ett intressant föredrag om den svenska maffian och dess metoder och deltagarna lyssnade intresserat. Jan Wifstrand...

Sidor