Begränsa skadorna

IT-säkerheten

IT-säkerheten

Våra IT-konsulter/forensicer hjälper dig att skydda, säkra och återskapa digital information vid olyckshändelse eller försök till åtkomst av företagshemlig information.

Mediahantering

Mediahantering

Vid inträffad händelse hjälper vår mediautbildade personal dig i mötet med medier, detta är viktigt inte minst för att minimera eventuella skador på varumärket.

Restvärde räddning

Restvärde räddning

Med vårt kontaktnät hjälper våra skadereglerare dig att begränsa kostnaderna vid olyckshändelse samt för en snabb återgång till normal drift.

Skadeprojektledare

Skadeprojektledare

Vid inträffad skada hjälper våra skadeprojektledare dig med kontakter med externa leverantörer och myndigheter. Detta avlastar inblandad personal och ökar uthålligheten vid utdragen händelse.

Jour 24/7

Jour 24/7

Våra jouravtal ger dig tillgång till samtliga konsulttjänster dygnets alla timmar, året runt.

Kontakta oss

040-611 90 50

E-post info@sakertforetag.se
Sallerupsvägen 92, 212 28 Malmö