Blåsningen

"För vår koncern, som är internationellt ledande inom bland annat det aktuella området, var köpet av det svenska bolaget ytterligare en framgång i vår expansion. I affären upprättades sedvanliga dokument och där säljaren förband sig att inte bedriva konkurrerande verksamhet under de närmsta åren. Säljaren fick 50 % av köpeskillingen direkt och resten skulle regleras i yutterligare 2 terminer. Efter cirka ett år började vi märka att vår försäljning minskade för att inte säga rasade. Kunderna började ställa konstiga frågor som våra säljare reagerade på. Kunderna började också ifrågasätta prisbilden på våra produkter och plötsligt visste de även vårt inköpspris på produkten. Som VD för det svenska bolaget kände jag stark oro för att den gamla ägaren återigen var på banan och konkurrerade med oss. Jag fick tips om ett säkerhetsföretag som sysslade med olika typer av utredningar och som också var mycket framgångsrika, varpå jag kontaktade dem.

Säkert Företag kom omgående med några utredningsmän som satte sig in i vår problemställning. De intervjuade våra säljare, tittade på rutiner och vårt sätt att hantera företagshemligheter. De kontrollerade våra anställda och våra före detta anställda och de specialgranskade även den gamla ägaren. Efter en månad kom de tillbaka och redovisade det vi befarat mest av allt, nämligen att den gamla ägaren startat ny verksamhet och börjat konkurrera med oss. Säkert Företag hade fått fram säker bevisning bland annat genom att kontrollera Landstingens bokföring och därmed kunde vi med hjälp av vår affärsjurist starta en process mot den gamla ägaren. Det hela slutade med en uppgörelse där köpeskillingen kraftigt reducerades och tack vare att vi inte betalt allt på en gång kunde vi hämta hem en del av förlusten. Den här hjälpen hade vi aldrig fått av samhället och vår affärsjirist hade aldrig förmått att hitta den bevisning som Säkert Företag levererade. Vi är otroligt tacksamma".  / BENGT ANDERSSON - VD-