Misstanke om brott

Bedrägerier

Bedrägerier

Bedrägerier mot företag och privatpersoner ökar kraftigt inte minst via internet. Vi hjälper dig med att skydda dig mot bedrägerier, och i de fall du redan blivit utsatt, att utreda dessa. Vi hjälper dig även att hantera och bestrida bedrägerifakturor.

Läs mer
Juridik

Juridik

Arbets- och immaterialsrättsliga brott kan slå hårt mot företaget. Vi har jurister som hjälper dig med alla de juridiska frågor som kan uppstå i din verksamhet både med straffrätt, civilrätt och arbetsrätt.

Läs mer
Oegentligheter

Oegentligheter

Har du misstankar om oegentligheter i din verksamhet eller att rykte florerar att något inte står rätt till hjälper vi dig att klargöra om det finns någon grund för detta. Vi hjälper dig både att hantera situationen straffrätsligt, civilrättsligt och arbetsrättsligt.

Läs mer
Kontakta oss

040-611 90 50

E-post info@sakertforetag.se
Sallerupsvägen 92, 212 28 Malmö