Våra utredare

Säkert Företags utredare och övriga personal består av personer som har lång erfarenhet och kompetens inom många olika områden. 

Utredarna och övrig personal består av bland annat: 

 • Akademiker
 • Brandmän
 • Brottsutredare
 • Ekonomer
 • Experter inom Krishantering
 • FD Poliser från SÄPO (Säkerhetspolisen)
 • FD Poliser med erfarenhet av utredning och spaning
 • IT-Konsulter, IT-Forensiker
 • Jurister
 • Kriminaltekniker
 • Mediastrateger
 • Personskyddsexperter
 • Revisorer
 • Trafikexperter
 • Väktare

 

Vilken kompetens behöver du och ditt företag?