Förebyggande säkerhet

Säkert Företags riskanalyser hjälper dig att förebygga driftstörningar, allvarliga avbrott, brottslighet samt att förhindra katastrofsituationer som lätt uppstår vid yttre eller inre störningar.

Med andra ord hittar vi riskerna och kan hjälpa dig att antingen helt eliminera eller begränsa eventuella skador på din verksamhet och varumärke.

Analysen anpassas helt och hållet efter era förutsättningar gällande verksamhetsområde, befintlig säkerhet och kunskap kring säkerhetsfrågor.  Vår erfarenhet visar att flertalet av de allvarliga krissituationer som inträffar hade kunnat undvikas genom riskanalyser och åtgärdsprogram.

Vi erbjuder:

  • Riskinventering
  • Riskanalys
  • Säkerhetsplanering
  • Riskeliminering
  • Konsekvensanalys