Kamerabevakning

På alla företag förekommer svinn i varierande omfattning, så även på ditt företag. Säkert Företag erbjuder hjälp i form av tillfällig kameraövervakning med modern teknik som ett hjälpmedel för att spåra och identifiera intern brottslighet. Vi kan erbjuda hjälp med allt från ansökan för permanent övervakning till montering av tillfälliga lösningar. Säkert Företag har bred erfarenhet av brottsutredningar med hjälp av kameraövervakning och vet vikten av korrekt placering och montering för bästa möjliga bevisläge.