Utredning

När företag drabbas av ideell eller ekonomisk skada på grund av brott är det inte sällan som någon anställd ligger bakom. För att begränsa skadeverkningarna, är det därför avgörande att snarast möjligt få det faktiska händelseförloppet klarlagt, för att kunna vidta riktiga och nödvändiga åtgärder. Ett snabbt agerande har i sig en preventiv effekt.
Bristande resurser hos rättsvårdande myndigheter utgör ett tydligt problem i dessa frågor.

Observera; Genom vår breda och mångåriga poliserfarenhet har vi kompetens för att utreda brott och andra oegentligheter. Arbetet bedrivs inom ramen för svensk rättstillämpning. Utredningsmaterialet kan användas i såväl en straff som civilrättslig process.