• Destruktion av sekretessinformation

  ons, 15/09/2021

  Del 3 av 3 i artikelserien säker destruktion. 

  Destruktion av sekretessinformation

  Som du nog hör på namnet så betyder destruktion förstöring och upplösning. Och vid sekretesshantering är destruktionen det viktigaste steget. Då ser vi till att den sekretessbelagda informationen förblir hemlig och inte kan återskapas.  

  Om vi inte destruerar den sekretessbelagda informationen på rätt sätt så är risken stor att informationen hamnar i fel händer. Det i sin tur kan få förödande konsekvenser för såväl personen som uppgifterna handlar om och för verksamheten som har lagrat informationen. Därför har verksamheter en skyldighet att spara, lagra och hantera hemlig information på rätt sätt. 

  Sekretessbelagd information lagras på olika ställen, därför ser destruktionsprocessen olika ut beroende på vart informationen finns. Faktorer som kan  påverka processen handlar till exempel om det är dokument eller hårddiskar som ska förstöras eller om informationen förvaras i verksamheten eller i ett bankfack. Därför är det viktigt att ha tydliga rutiner och processer för hur destruktionen ska gå tillväga. Vanligast är att ett företag använder sig av en tredje part som är experter på destruktion t.ex. Säkert Företag som hjälper dem med att sätta upp rutiner och hämtar kärlen när det är dags att destruera informationen.
   

  Destruktion av dokument

  Beroende på mängden papper kan processen för destruktionen se ut på olika sätt. Vid mindre företag krävs kanske enbart ett kärl som tar längre tid att fylla. Då kan företaget ringa till sin säkerhetsleverantör och avtala en tid då kärlet ska hämtas upp för destruktion. Om det däremot är ett större företag där kärlen fylls på snabbare så går det att få månadshämtning och kvartalshämtning. 

  Kärlen som dokumenten samlas i är försedda med en smal öppning upptill och med lås. Det innebär att du inte kan ta upp dokumentet igen när det väl finns i kärlet. Om du skulle hamna i en situation där du har råkat slänga fel dokument ner i kärlet så finns det en rutin för hur ni går tillväga för att återfå dokumentet. När kärlet är fullt hämtas det upp och körs till en återvinningscentral eller som i Säkert Företags fall, en förbränningscentral där vi ser till att era hemligheter går upp i rök.  

   

  Destruktion av hårdvara  

  Vid destruktion av hårdvara där informationen lagras i hårddiskar, USB-minnen, CD-skivor etc. ser destruktionen annorlunda ut. Här körs hårdvaran som samlats i en säkerhetsväska ner i en maskin som strimlar hårdvaran i tusen små bitar.  

  Men här gäller samma rutin för destruktion av hårdvara som för dokumenten. Utifrån vad som avtalats placeras säkerhetsväskan hos er. När det är dags att hämta upp väskan för att destruera materialet plomberas väskan och körs till er partner. Exempelvis hämtar Säkert Företag upp väskan, lämnar en ny om så önskas och sedan transporterar väskan till Säkert Företags lokaler där innehållet i väskan åker ner i destruktionstuggen och blir omöjligt att sätta ihop igen.

   

  Säker destruktion 

  Att ha en tydlig plan och en säker process för hantering av sekretessbelagd information som går i linje med regler och lagar sparar er inte bara pengar utan är en säkerhet för era kunder. Vi kallar destruktion av dokument och hårdvara för säker destruktion. För det är precis vad det ska vara och vad vi kan erbjuda våra kunder. För att göra processen så säker det bara går använder vi oss av vårt moderbolag Sydsec som är ett auktoriserat bevakningsföretag. Det är alltid två stycken noga bakgrundskontrollerade medarbetare från Sydsec som hämtar, lämnar och övervakar destruktionen av det sekretessbelagda materialet. Något vi är unika med att erbjuda i Sverige. Inom tre dagar efter destruktionen skickar vi ett intyg på utförd destruktion.

  Vill du veta mer om hur säker destruktion går till. Läs mer här. Du är även varmt välkommen att kontakta oss via info@sakertforetag.se eller ring 040- 611 90 50 för att prata med en säkerhetsexpert.


 • Lägg till ny kommentar

  Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.