• Det förverkade teknikens fara – om den inte destrueras på rätt sätt

  tor, 17/06/2021

  Det förverkade teknikens fara – om den inte destrueras på rätt sätt

  Företag är idag måna om att ha larmtjänster kopplade till sin verksamhet för att förhindra inbrott. Det är även vanligt att använda sig av systemlösningar som garanterar hög IT-säkerhet för att skydda information som lagras i molntjänster. Trots alla säkerhetsåtgärder och samarbeten med leverantörer som garanterar att din information hanteras med högsta säkerhet missar många företag en viktig punkt. Något som kan få förödande konsekvenser.

  Ett företag samlar på sig en stor mängd data varje dag. Och en stor del av den datan rör känsliga uppgifter som är konfidentiella. Datan samlas i vår tekniska utrustning som exempelvis i hårddiskar, USB-minnen, mejlkonversationer och mobiltelefoner. En guldgruva för den person som avser att skada ert företag. Organisationer och företag löper nämligen en stor risk att utsättas för stöld eller läckor av data om dataraderingsprocesserna inte är kompletta eller korrekt utförda. Om inte en dataraderingsprocess är korrekt utförd infinner sig stor sannolikhet att känsliga och konfidentiella filer finns kvar på enheten. Så medan du tror att du har förstört hårddisken på rätt sätt och slänger i återvinningen så finns den känsliga informationen fortfarande kvar i enheten.

  Även om det känns som det tillhör ovanligheterna så händer det oftare än vad man tror att sekretessbelagd information kommer på villovägar. Genom historien har det upprepade gånger uppmärksammats att någon har dumpat sekretessbelagd informationen på en vanlig återvinningsstation eller i naturen. Helt öppet. Tillgängligt för alla förbipasserande. Oftast uppstår dessa situationer på grund av att ren lathet eller okunskap.

  Som en glädjande nyhet så krävs det inte mycket för att undvika att hamna i en situation där en obehörig person kommer över er information. Det ni behöver för att känna er trygga med att den hemlighetsstämplade informationen som lämnar era lokaler förblir hemliga är tydliga rutiner, införstådd personal och en säker hantering från eventuell tredje part. Då är den förverkade tekniken inte längre någon fara. Därför är det en god idé att se över hur ni destruerar den datamedia ni har förverkat och hur ni säkerställer att den inte går att återställa igen.

  Ta hjälp av Säkert Företag

  På Säkert Företag har vi i över tio år arbetat med att säkra destruktion av dokument och hårdvara för små som stora verksamheter. Vi erhåller en unik säkerhetsnivå i Sverige då vi tar hjälp av vårt moderbolag Sydsec vid hantering och destruktion av sekretessmaterial. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig att destruera hemlig information på ett säkert sätt här. Du är även varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om säker destruktion eller önskar rådgivning.

  Säkert Företag- Jimmy
  Jimmy Eriksson
  Kundtjänst & Försäljning
  info@sakertforetag.se
  040- 611 90 50


 • Lägg till ny kommentar

  Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.