Sekretesskärl för säker destruktion

 

Sekretesskärl från Säkert Företag

 

Destruering av datamedia enligt GDPR-förordningen

Tjänsten har till syfte att hjälpa er som kund med resthantering av hårdvara som måste destrueras på ett säkert sätt. Om det inte finns laglig grund så får man inte längre spara ”kalla” personuppgifter en längre tid. Det gör att alla företag måste kunna säkerställa var man har sådan information, hur den hanteras och att den säkert raderas.

Vi erbjuder nu en tjänst där Säkert Företag ställer ut en säkerhetsväska där kunderna kan samla förverkad datamedia (laptops, hårddiskar, I-pads, USB-stickor, mobiltelefoner etc.) När väskan är full kommer uniformerad väktare från Sydsec och hämtar upp den, samt lämnar en ny som på nytt kan fyllas. Intervallet av hämtningar bestäms oavkortat av varje kontors behov.

Säkert Företag ansvarar således för att alla datamedia destrueras på ett säkert sätt, och kunden kan enkelt beskriva att man lever upp till säker destruktion och skydd av personuppgifter, även efter att hårdvara förbrukats. Inom tre arbetsdagar från hämtning skickas ett undertecknat destruktionsintyg till kunden.

Vi innehar SSF1063:2 certifikat för våra lokaler, uppfyller larmklass 3 och skyddsklass 2 samt försäkrar och förvarar kundernas data dessutom i SS3492 klassade säkerhetsskåp innan destruktion.

Kontakta oss för mer information.

 • 1. Säkerhetsväska

  Vi ställer en säkerhetsväska på ert kontor där ni kan samla den förverkade datamedian för senare upphämtning.


 • 2. Upphämtning

  Uniformerad väktare från vårt moderbolag Sydsec plomberar och hämtar väskan för destruering. Vid behov lämnas en ny tom väska.


 • 3. Transport till oss

  Hårdvaran destrueras i SSF106:2-certifierade lokaler som uppfyller larmklass 3 och skyddsklass 2. Vi försäkrar och förvarar er data i SS3492-klassade säkerhetsskåp innan destruktion.


 • 4. Destruktion och intyg

  Er hårdvara destrueras och ni erhåller inom tre dagar ett destruktionsintyg från oss.

Kontakta oss för rådgivning, personligt möte eller övriga frågor kring våra tjänster. >>