• Sydsec Bevakning AB – Ny ägare till Säkert Företag Sverige AB

  fre, 30/12/2016

  Säkert Företag Sverige AB kan stolt presentera sitt nya moderbolag Sydsec Bevakning AB.

  Sydsec Bevakning AB som är känt bland annat som Sveriges första certifierade bevakningsföretag är ett certifierat och auktoriserat bevakningsföretag i hela Sverige, men med fokus i södra Sverige och Öresundsregionen.
  Företaget verkar redan inom ett stort antal säkerhetsområden och utför långsiktiga uppdrag för såväl den privata sektorn, som kommun och näringsliv.
  Genom att vi nu går in som ägare kommer Säkert Företag tillsammans med Sydsec kunna erbjuda en kundnytta för båda bolagens kunder som vi upplever är unikt på marknaden, säger Bjarne Sjöbeck, VD för Sydsec Bevakning AB, som också går in som styrelseordförande i Säkert Företag.

  Säkert Företag fortsätter att verka självständigt under eget varumärke och inga förändringar genomförs i personalstyrkan med anledning av förvärvet.

  E-post: bjarne.s@sydsec.se

  www.sydsec.se