Konflikthantering

Konflikthantering

Vet du vilka rutiner som gäller om du eller en kollega skulle bli utsatt för hot eller våld på er arbetsplats? Enligt undersökningen som gjordes förra året av Novus, på uppdrag av Vårdförbundet, visar statistiken på att en av fem inte känner till vilka rutiner som finns på arbetsplatsen vid risk om hot och våld.

Med Säkert Företags utbildning i konflikthantering går vi igenom rutiner, bemötande, situationer, och åtgärder vid en hotfull situation. Utbildningen stärker din personals riskmedvetenhet, trygghet och handlingsförmåga så att de är väl rustade för att agera rätt i besvärliga, hotfulla eller våldsamma situationer. Vi utgår från er verksamhet och de konflikter som kan dyka upp i er vardag. Vi utbildar er personal i:

  • Agerande vid en besvärlig situation
  • Polisens och väktarens roller
  • Risk och hotbilder
  • Tips om bemötande
  • Åtgärder vid incidenter på er arbetsplats

Investera i din personals säkerhet. Kontakta Säkert Företag så utformar vi en utbildning utefter era behov.

 

Vad har andra tyckt om utbildningen?

 


<< Tillbaka