Varningslistan

 • Varningslista med blufföretag

  Voltia Kraft AB
  WaMa Webbprofilering
  Webbgruppen MB Marketing
  Webbregistrering Sverige
  World Patent & Trademark Service
  Worldwide Media Öresund AB / Worldwide Media AB
  www.finndittforetag.se / Nordisk Sökmedia AB
 • Kriterier för att hamna på varningslistan

  Ett eller flera av följande kriterier ligger till grund för publicering:

  • Ett stort antal klagomål har inkommit mot företaget
  • Företaget har utformat ett erbjudande som en faktura
  • Företaget skickar en faktura utan att tidigare kontakt har förekommit
  • Företaget använder sig av vilseledande telefonförsäljning
  • Företaget hänvisar till tidigare, icke existerande, överenskommelser
  • Företagets erbjudanden är vilseledande
  • Totalpriset framgår inte av erbjudandet
  • Företagets produkter eller tjänster existerar inte
  • Företaget använder namnteckningar från andra underlag eller förfalskar namnteckningar
  • Företagets namn ger upphov till förväxlingar
  • Underlaget från företaget saknar viktigt information, såsom juridisk person, organisationsnummer, telefonnummer, postadress och/eller epostadress.
  • Företaget saknar fungerande kundtjänst med tydligt angivna telefontider
  • Enligt Bolagsverket saknar företaget styrelse
  • Företaget är av typen factoringbolag som fakturerar åt företag som finns med på Svensk Handels Varningslista
  • Företaget har enligt kreditupplysning stora ekonomiska problem vilket troligen kommer att innebära att de inte kan fullfölja uppdragen.
  • Företaget är registrerat på adresser som tidigare är kända i liknande sammanhang
  • Företaget har styrelseledamöter som är kända från andra liknande bolag
  • Företaget ger ut en tryckt publikation som saknar dokumenterad utgivning

  För frågor om dessa kriterier, kontakta Varningslistan på telefon: 040-611 90 50 eller via mail: info@sakertforetag.se.