• Bolagsdelen.se / Eyeon Media AB

  Bolagsdelen.se / Eyeon Media AB                            

  (Företaget använder vilseledande försäljningsmetoder och får kunden att tro att man tidigare medverkat. Vill man inte vara kvar sägs det icke existerande avtalet upp till en avslutskostnad)

  Org nr: 556798-4629
  Adress: Rapsodivägen 262
  Postadr: 14 41 Skogås
  Telefon: 08-55922754
  Faxnr: OKÄND
  Bank/Plusgiro: 606-5775

  Hemsida: www.bolagsdelen.se

  STATUS FÖR FÖRETAGET: AKTIVT !

  Har du fått en faktura från det här företaget? Ring: 0900-111 20 10 för att få hjälp. 


 • Lägg till ny kommentar

  Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.