• Nordiska Företag (UPS Media)

  Nordiska Företag (UPS Media)

  (Företaget är baserat i Norge och är vida känt för att under även andra namn ringa upp och påstå att du annonserar hos dem. När detta nekas, ombeds du skriva under en Avslutsbekräftelse för att bekräfta att du vill bli borttagen. Detta tecknar istället en ny order och du binds att betala tusentals kronor för något du aldrig velat ha).

  Org nr: NO995 963 973 MVA
  Adress: Bygdöy Allé 14
  Postadr: 0262 Oslo Norge
  Telefon: +47 239 60 100
  Faxnr: +47 239 60 101
  Bankgiro: NO77 1250 0826 124
  Email: invoice@nordiskaforetag.com
  Webb: www.nordiskaföretag.com

  STATUS FÖR FÖRETAGET: AKTIVT !


 • Lägg till ny kommentar

  Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.