Utredningsarbeten

Din hjälp vid interna utredningar

Vi hjälper företag med interna utredningar. Det kan vara allt från misstanke om förskingring på din arbetsplats till läckage av företagsinformation. Med vår breda kompetens och kunskap kan vi driva arbetet inom olika specialistområden. Exempelvis kan vi kombinera polisiära kunskaper med IT-specialistens för att nå resultat.

Professionellt utfört utredningsarbete har preventiva och säkerhetshöjande effekter. Utifrån det arbete som utförs är det vanligt att man hittar nya rutiner och processer för att skapa en säkrare arbetsplats och minimera risken för framtida skador.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med interna utredningar kopplat till din verksamhet? Varmt välkommen att kontakta oss på Säkert Företag. Du når oss lättast på 040- 611 90 50 eller via  Info@sakertforetag.se.


<< Tillbaka