Utbildningar

  • Hot och våld

    Säkert Företag utbildar din personal i att agera rätt i besvärliga, hotfulla eller våldsamma situationer. Tillsammans går vi igenom rutiner, bemötande, situationer, och åtgärder. Utbildningen gör personalen riskmedveten men framför allt tryggare och väl rustad att hantera konflikter och problem, internt och utåt, bl.a. mot media.

  • Väpnat våld i skola

    Våld och hot i skolan är ett växande problem. Det är viktigt för skolledningen att veta hur hoten kan se ut, vad man kan göra för att förebygga och hur farliga situationer ska hanteras. Säkert Företag informerar och utbildar skolpersonal, visar på risker och analyserar tidigare incidenter tillsammans med skolan.

  • Vår erfarenhet, din säkerhet

    Säkert Företag består av konsulter med bakgrund inom polisen och räddningstjänsten samt ekonomer och specialister inom IT och miljö. Företaget startade 1996 för att möta krav och behov i näringsliv och offentlig förvaltning på grund av ökad sårbarhet och ett förändrat samhällsklimat. Säkert Företag är ett dotterbolag till Sydsec.

Kontakta oss för rådgivning, personligt möte eller övriga frågor kring våra tjänster. >>