Bedrägeri och utredning

  • Företagsservice/Bluffakturor

    Säkert Företag är experter på att motverka, avslöja och stoppa bedrägerier i form av bluffakturor, oriktiga avtal etc. Vi har aldrig misslyckat eftersom våra verktyg är kraftfulla och effektiva; genom många år har vi framgångsrikt avslöjat och stoppat företag som bedrägligt använder sig av ljudinspelningar, falska fakturaunderlag etc. Du kan abonnera eller använda tjänsten vid enstaka tillfällen.

  • Utredningsarbeten

    Säkert Företag har alla resurser och den gedigna kunskap som krävs för grundligt utförda utredningsarbeten. I våra team ingår tidigare poliser inom spaning, utredning och SÄPO, kriminaltekniker, brandmän, ekonomer och revisorer, personskyddsexperter, krishanterare, mediastrateger och experter inom juridik, IT, fakturabedrägerier, trafik, brottsutredning m.fl. Vi kan driva arbetet inom olika specialistområden, som att kombinera polisiära kunskaper med IT-specialistens för att nå resultat. Professionellt utfört utredningsarbete har dessutom preventiva och säkerhetshöjande effekter.

Kontakta oss för rådgivning, personligt möte eller övriga frågor kring våra tjänster. >>