• Hot och våld på arbetsplatsen. Säkert företag informerar

  tor, 30/11/2017

   

  Hot och våld på arbetsplatsen är ett växande problem i Sverige och är ett problem som kan ge alvarliga konsekvenser. Dagens klimat blir hårdare och attityden mot sina medmäniskor blir allt sämre. Dagligen blir personer utsatta för hot och våldssituationer på sina arbetsplatser, en plats där man spenderar stora delar av sin vakna tid.

  Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1993:2) Ska en medarbetare känna sig trygg och säker på sin arbetsplats och är ett av de grundläggande krav som ställs på arbetsgivaren. Därmed ska arbetsgivaren se till att personalen har rätt utbildning för att kunna bemöta en situation där det finns risk för hot och våld. Arbetsgivaren ska även utforma arbetsplatsen på ett sådant sätt att dessa situationer begränsas så långt som möjligt. Arbetstagaren har även ett ansvar att följa de säkerhetsföreskrifter som finns och hjälpa till och slå larm om något är fel.

  En av de yrkesgrupper som är mest utsatta är vårdpersonal. De blir dagligen utsatta för verbala hot och kränkningar och det estimeras att personalen blir utsatta för fysiska angrepp varje vecka. Vårdpersonalen jobbar i en miljö där personer med olika bakgrunder samlas varje dag. De stöter dagligen på personer som är psykiskt instabila, aggressiva, narkotika påverkade, berusade, upprörda och förvirrade. De senaste åren har gäng relaterat våld ökat och där med skador och vårdbesök. Detta är ett stort problem inom vården och risken för hotfulla situationer och oroligheter på akutmotagningarna ökar.

  2010 anmäldes 730 fall av hot och våld som resulterat i en sjukskrivning 2016 hade den siffran stigit till 1049 det är en ökning med 44 % och sjuksköterskor är den mest utsatta gruppen där hela 46 % uppger att de blivit utsatta för hot och våld det senaste året (enligt statistiska centralbyrån). Den bilden av ökade anmälningar har varit den samma under flera års tidör hot och våld det senaste året. . Långt ifrån alla incidenter rapporteras och mörkertalet beräknas vara ännu större.

  Det blir vanligare att akutmottagningar och vårdcentraler även skolor anlitar väktare eller ordningsvakter som kostar stora summor för verksamheterna. Det rör sig om upp mot 82 000 SEK i veckan, vilket motsvarar 4 264 000 SEK per år som istället hade kunnat läggas på extra resurser inom vården eller utbildning.

  Vad motsvarar 4 264 000 SEK

  • 10 Heltidsanställda Sjuksköterskor
  • 11,4 Heltidsanställda Lärare
  • 11,2 Heltidsanställda Poliser
  • 12 Heltidsanställda Undersköterskor
  • 930 Bloddialyser

   

  Listan kan göras lång.

  Detta är tyvärr bara toppen av ett isberg- Sjukskrivning av personal till följd av en vålds situation kan bli mycket högre än kostnaden för väktare eller ordningsvakter. Den utsatte personen kanske inte lyckas hitta tillbaka psykiskt och vill kanske inte alls återvända till arbetsplatsen igen. För vården som redan idag är underbemannad med långa vårdköer och underskott i kassan och liknande, så är det ett rejält bakslag.

  Människor reagerar olika i en våldssituation. En del reagerar direkt med stressreaktioner eller chocktillstånd, andra efter flera timmar eller dagar. Många upplever rädsla, obehag eller skräck efter det som hänt eller kunnat hända. Andra förblir relativt oberörda. Reaktionen beror på hur man uppfattat vad som hänt, om man var beredd eller inte på det inträffade, om man var ensam och om man varit med om hot eller våldshändelser tidigare. Enbart kunskapen om att man kan riskera att utsättas för våld eller hot innebär för många människor en stark psykisk press i arbetet.

  Mycket lidande kan förhindras med förebyggande åtgärder, välfungerande rutiner och ett bra omhändertagande av den som råkat ut för våld eller hot. Den som har fått ett bra omhändertagande och möjlighet att bearbeta upplevelserna är också mycket bättre förberedd vid liknande händelser i framtiden.

   

  Vi på Säkert företag erbjuder utbildning inom området hot och våld, mer information om den finns att hitta på vår hemsida under rubriken Utbildningar.

   


 • Lägg till ny kommentar

  Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.