• Säkert Företag säkrar din verksamhet.

  mån, 08/01/2018

  Säkerhetskonsult.

  Vi har tidigare skrivit om vår kompetens inom utrednings arbete, vikten av bakgrundskontroller i syfte att begränsa eller helt eliminera risker och skador på verksamheten, vi har rapporterat om olika bedrägerier och bluff företag. Nu vill vi uppmärksamma vikten av att ha en säkerhetsansvarig på arbetsplatsen eller till och med en egen säkerhetsavdelning.

  Säkerhetsbranschen är en bransch i ständig utveckling och ämnet säkerhet är högst aktuellt för alla människor. Oavsett om det handlar om att gå över vägen när du ska till affären för att köpa mjölk eller om ditt företag fått i uppdrag att transportera påven. Säkerheten är en faktor som alltid finns där medvetet eller omedvetet, vi berörs alla av ämnet.

  Vikten av att ha en säkerhetsansvarig.

  Samhällsklimatet blir hårdare och otryggheten ökar, bedrägeriverksamheter är ett allt mer utbrett problem, företag brister i sina säkerhetsrutiner otroligt många företagare har inga rutiner överhuvudtaget. Med den utvecklingen som vi har mött och fortfarande har framför oss, så måste vi se till at vi håller oss uppdaterade och hänger med i utvecklingen och inte tycker att det är ”Good enough”. Brister i säkerhetsrutiner/ säkerhetsarbetet beror oftast inte på oengagemang och en ovilja att inte hänga med, det beror ofta på bristande kompetens och kunskap. Vanligtvis visar sig detta när olyckan redan inträffat och då är det redan för sent.

  Att utse en säkerhetsansvarig är inte så lätt som att peka på någon i den befintliga personalstyrkan och ge denne anavaret, då kommer vi till problemet med bristande kompetens och kunskap, ni anlitar inte bagaren för att renovera badrummet. För att lyckas med säkerhetsarbetet i verksamheten är det av största vikt att ha rätt kompetens på rätt plats. Det finns idag många företag som har egna säkerhetsavdelningar men de är tyvärr inte i majoritet, många företag har inte möjlighet att anlita en hel säkerhetsavdelning, många företag har inte möjlighet att anlita en säkerhetsansvarig. Hur lyckas man då att bygga ett fungerande säkerhetsklimat på företaget? Eller räcker det då med ”Good enough”?

  Det finns idag många kompetenta experter i säkerhetsbranschen som kan hjälpa dig och ditt företag att utveckla en säkerhetskultur och begränsa/eliminera säkerhetsbrister i verksamheten. Ibland är svaret så enkelt som att köpa in tjänsten från en extern leverantör. Genom att hyra in en säkerhetskonsult kan verksamheten spara både tid och pengar och låta proffsen göra jobbet.

  Säkert Företag analyserar och åtgärdar risk, hot och säkerhetsfrågor inom företag, organisationer och offentlig förvaltning. Eftersom vi arbetar med konsulter inom polisen, räddningstjänsten, ekonomi, IT och miljö har vi flexibilitet, kompetens och tillgång till nyaste rön och teknik. Vi täcker säkerhetsfrågor i hela företagandet, från managementnivå till detaljfrågor som lås och bevakning. Säkert Företag erbjuder förebyggande säkerhet, skadebegränsning, brottsutredning samt utbildning inom flera säkerhetsområden.

  Är ni i behov av en säkerhetskonsult i er verksamhet läs då mer under rubriken förbyggande säkerhet Eller kontakta oss på info@sakertforetag.se eller 040 – 611 90 50


 • Lägg till ny kommentar

  Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.