• Lagring, hantering & destruktion av sekretessinformation

  mån, 10/05/2021

  Lagring, hantering & destruktion av sekretessinformation

  Dataskyddsförordningen (GDPR) ställer höga krav på att alla företag, oavsett storlek, måste kunna säkerställa och redovisa att de personuppgifter som inte längre har laglig grund att sparas raderas på ett säkert sätt. Det betyder att du måste ha koll på vart informationen tar vägen som bland annat lagras och återfinns i dokument, USB-minnen, hårddiskar och prototyper. Men vad innebär det att hantera sekretessinformation? Vem är bär ansvaret för hanteringen? Vad är viktigt att tänka på? Dessa frågor och lite till får du svar på nedan.

  Ansvar & säkerhet
  Att hantera sekretessinformation innebär att ditt företag hanterar information som i sin natur är särskilt känsliga och som obehöriga inte får ta del av. Det kan handla om etniskt ursprung, medlemskap i en fackförening, biometriska uppgifter, avtal med mera. Det är företagets ansvar att se till att den sekretessbelagda informationen hanteras på ett korrekt sätt för att undvika att de stjäls, raderas eller hamnar hos en obehörig person. Dina kunder räknar nämligen kallt med att ditt företag följer de lagar och regler som finns och att ni de hanterar deras uppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Konsekvensen av att hantera känslig information på ett felaktigt sätt kan bli förödande för företaget.

  Information & kunskap
  När känslig information försvinner beror det ofta på slarv eller tidsbrist. Det är inte heller ovanligt att företag och anställda inte riktigt vet vad som är känslig information och inte. Därför är det viktigt att stämma av så att företaget har en tydlig bild av hur ni arbetar med sekretessinformation. Er personal ska ha full koll på vad som är hemlighetstämplad information så att ni eliminerar risken att uppgifter hanteras fel. Nedan har du några exempel på information som behöver hanteras som sekretess, så kallade kritiska informationsbärare:

  • Ekonomiska rapporter, Lönelistor och lönsamhetskalkyler
  • Offerter och avtal
  • Personuppgifter om personal och/eller patienter
  • Marknadsföringsmaterial, affärsplaner och kampanjidéer
  • Skisser och ritningar
  • Hårdvara så som USB-minnen och hårddiskar
  • Märkeskläder, profilkläder och uniformer som ska bytas ut eller slängas
  • Prototyper och felproduktioner


  Från hemlighet till destruktion – så fungerar det
  Säkert Företag har hjälpt kunder i över tio år med att hantera och destruera känslig information. Under dessa år har vi förbättrat och stärkt vår process för att kunna garantera en hög säkerhet för våra kunder.

  För att lyckas behålla hemligheterna hemliga så är det av stor vikt att informationen förvaras på en plats hos er där obehöriga inte har tillträde för att sedan, när det är dags för destruktion, transporteras och destrueras på ett säkert sätt under uppsikt. Detta hjälper vi er med för att undvika att information hamnar i orätta händer. Vid avtalad tid kommer bakgrundskontrollerad säkerhetspersonal från vårt moderbolag Sydsec– ett auktoriserat bevakningsföretag och hämtar era kärl. De övervakar sedan hela processen – från det att kärlen hämtas till att de destrueras på en av Sveriges få förbränningsanläggningar. Senast tre dagar efter genomförd destruktion erhåller ni ett destruktionsintyg.

  Vill du veta mer om vår destruktionsprocess eller ta del av vilka tjänster vi erbjuder i ditt område?
  Läs mer här.


 • Lägg till ny kommentar

  Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.